Case Saarioinen: Helppari vähensi sairauspoissaoloja

Elintarvikevalmistaja Saarioisilla henkilöstön sairauspoissaoloista kymmenen prosenttia on johtunut mielenterveyssyistä. Esimerkiksi vuonna 2017 tämä vastasi noin 2 100 kalenteripäivää. Saarioisten henkilöstöjohtaja Tero Tuominiemen mukaan sairauspoissaolot tulevat kalliiksi työnantajalle, ja varsinkin silloin, jos ne johtavat työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Tuominiemi toteaa, että yksi työkyvyttömyyseläke voi maksaa jopa 300 000 euroa.
– Mielenterveyssyistä ollaan poissa yleensä pitkään. Yli 90 päivää kestäneistä sairauspoissaoloista liki viidesosa johtuu mielenterveyssyistä, hän selvittää.
Aina kyse ei ole diagnosoidusta mielenterveysongelmasta, vaan kyse voi olla myös lievemmästä henkisestä väsymisestä.

Saarioisilla oltiin erittäin huolestuneita työntekijöiden psyykkisestä jaksamisesta, ja kesällä 2016 yhtiö päätti lähteä työstämään mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen vähentämistä Treili Oy:n (silloisen Sopimusvuori Oy:n) tarjoaman Helppari-pilottihankkeen avulla.

Työterveyshuollon kautta valmennusta tarjottiin 17 työntekijälle, joista 15 tarttui tarjoukseen. Usealla pilotointiin osallistuneella työntekijällä oli pitkään jatkuneita mielenterveysongelmia ja haasteita monella elämän osa-alueella. Monella oli myös toistuvia mielenterveysperusteisia poissaoloja. Toiset olivat olleet jo vuosia kuntoutustuella eli pois töistä, osa oli siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Työntekijät olivat jo käyttäneet työterveyshuoltosopimukseen kuuluvat psykologin palvelut, mutta tuelle oli selkeästi edelleen tarvetta.

Helppari-pilottihanke päättyi viimeisillä valmennettavilla vuoden 2018 alussa, ja tulokset olivat rohkaisevia. Kokeilun avulla moni työntekijä sai jälleen kiinni työelämän langan päästä.
– Ajattelimme, että jos yksikin työntekijä saadaan takaisin työelämään, valmennus maksaa itsensä takaisin. Panos-tuotossuhteessa kokeilu onnistui erinomaisesti, Tuominiemi kiittelee.

Valmennettavat kokivat saaneensa Helpparista työkaluja, joiden avulla tunnistaa paremmin jaksamisen uhkia. He oppivat myös tukemaan jaksamistaan. Yksi valmennettava oli valmennuksen jälkeen iloinen, että on taas oma itsensä. Toinen puolestaan kertoi, että pienellä avulla ja keskustelulla ajatukset sai ohjattua uusille urille, eikä Kela enää vain toistanut negatiivista kuvaa tilanteesta.

Tuominiemen mukaan hanke toi työkaluja myös lähijohtajille.
– Mielenterveysongelmien edessä moni esimies on ollut sormi suussa. Helpparin ansiosta esimies ei ole enää kädetön. Nyt Treilin Helppari-valmennus on osa Saarioisen varhaisen tuen toimintamallia.

Helpparin tulokset:

  • Valmennettavista seitsemän jatkoi työssään ilman mielenterveysperustaisia poissaoloja
  • Kolmelle kuntoutustuella olleelle aloitettiin työkokeilun suunnittelu
  • Yhdellä henkilöllä valmennusta seurasi pitkä poissaolo, joka olisi todennäköisesti seurannut muutenkin
  • Kolmen työsuhde päättyi pilottihankkeen aikana muista syistä
  • Yhdellä tules-perusteinen poissaolo jatkui