Case Tampereen Sähkölaitos: Työkykyä ja työhyvinvointia parannetaan konsultatiivisella työnohjauksella

Tampereen Sähkölaitos työllistää lähes neljäsataa ammattilaista. Treili on tuottanut Sähkölaitoksen eri tiimeille konsultatiivista työnohjausta vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi Sähkölaitos on hyödyntänyt Treilin Helppari-palvelua.

– Yhteistyömme alkoi, kun yksi tiimimme tarvitsi työnohjausta organisaation muutostilanteeseen. Olimme tyytyväisiä ohjauksen tuloksiin, joten sen jälkeen olemme hyödyntäneet Treilin osaamista myös muissa prosessimaisissa työnohjauksissa. Tapaukset ovat liittyneet esimerkiksi työssä koettuihin muutos-, kuormitus- tai ristiriitatilanteisiin, Sähkölaitoksen varatoimitusjohtaja Leena Parvio kertoo.

Oma ammattimaisuus lisääntyy työnohjauksessa

Konsultatiivisen työnohjauksen parissa on tähän mennessä ollut muutaman kymmentä Sähkölaitoksen työntekijää. Ennen Treilin palveluihin tutustumista Sähkölaitos ei ollut käyttänyt työnohjausta, sillä asia koettiin vieraaksi miesvaltaisessa ja teknisessä organisaatiossa. Nykyään Treilin Sanna Miettinen on tuttu kasvo useille yrityksen työntekijöille.

– Sannan kanssa yhteistyö on jatkunut alusta alkaen. Hänellä on hyvin ihmisläheinen mutta asiakeskeinen tyyli. On helppoa, kun hän tietää meidän työyhteisömme eri roolit ja toimintatavat. Hänellä on kyky kehittää jokaisen työntekijän henkilökohtaista ammattiosaamista työnohjauksen keinon sekä lisätä ammattimaista suhtautumista ja erilaisuuden ymmärtämistä työyhteisössämme, Parvio sanoo.

Työnohjaus alkaa tarpeesta

Konsultatiivinen työnohjaus on tapauskohtaista ja tarvehankintaista. Sähkölaitoksella ei ajatella, että kaikkien olisi käytettävä palvelua, vaan työntekijöiden pitää sitä itse haluta. Kun työssä jaksamiseen on tarvittu myös mielenterveyden tukea, työkykyä on edistetty Treilin Helppari-palvelun avulla.

Treilin antama työnohjaus on parantanut Sähkölaitoksen työntekijöiden yhteistyötä ja karsinut ristiriitoja. Yksilöohjaus on tarjonnut hyvän pallotteluseinän työssä kohdattujen tilanteiden käsittelyyn ja antanut lisäapua haastaviin tilanteisiin, kuten roolimuutoksiin tai työn henkiseen kuormitukseen.

– Haluamme tukea työkykyä tehokkaasti ja ennaltaehkäisevästi. Työnohjauksessa tiimi saa päättää, kuinka kauan prosessia jatketaan. Sanna on osannut todella hyvin ohjata keskustelua, jotta asiat etenevät ja saamme tuloksia, Parvio kertoo.

Uutta näkökulmaa ja tukea esimiestyöhön

Toimiva työnohjaus on helpottanut myös Parvion omaa työtä esimiehenä. Sen lisäksi, että hän on saanut uusia näkökulmia omaan työhönsä, työnohjauksen tarjoaminen työntekijöille on luonut hyvän kanavan auttaa asioissa, jotka ovat oman toiminnan ulkopuolella.

– On paljon sellaisia asioita, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin, mutta joihin en esimiehenä voi vaikuttaa. Tällainen asia voi olla esimerkiksi työn ja vapaan yhteensovittaminen. Olen nähnyt, että työnohjauksesta on tiimilleni apua, joten työnantajan näkökulmasta tähän on kannattanut satsata. Työnohjaus ennaltaehkäisee sairaslomia ja tavoitteena on, että ihmiset pysyvät työssä hyvillä mielin ja työkykyisinä, Parvio summaa.

 

Lue lisää työhyvinvoinnin palveluistamme!