Case Tampereen yliopisto – Työnohjauksella ja koulutuksella tukea muutokseen

Treili Oy on ollut Tampereen yliopiston yhteistyökumppani työhyvinvoinnin kehittämisessä helmikuusta 2019 alkaen. Korkeakoulujen yhdistyminen toi työyhteisöön suuren muutoksen, jota sujuvoitettiin monipuolisella muutostuella. Yhtenä tukitoimena oli Treilin vetämät koulutukset, joiden aiheet käsittelivät yksilön ja tiimin psyykkisiä reaktioita muutoksessa sekä mielen hyvinvointia työelämässä.

Tampereen uusi korkeakouluyhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät Tampereen yliopistoksi ja yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tiivistettiin. Uudistus aiheutti työyhteisössä muutoksia, joiden käsittelyyn ja ymmärtämiseen haluttiin tarjota ulkopuolista tukea.

– Treilin työhyvinvoinnin ja kriisityön asiantuntija Johanna Vilppolan vetämät koulutuskokonaisuudet suunnattiin yliopiston työntekijöille. Halusimme isoon muutokseen tukea, jotta jokainen voisi tiedostaa paremmin itsessä ja työyhteisössä tapahtuvia reaktioita. Koulutuksien avulla voimme edistää yhteistyön sujumista sekä ymmärtää mistä erilaiset reaktiot ja tilanteet muutoksissa kumpuavat. On tärkeää oivaltaa, että erilaiset tunteet ovat täysin normaaleja asioita, Tampereen yliopiston HR-asiantuntija Anneli Uusitalo kertoo.

Ymmärrys lisääntyi itseä ja muita kohtaan

Työhyvinvoinnin koulutustilaisuudet on toteutettu pienissä ryhmissä ja niihin osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Yliopiston kansainvälisestä työyhteisöstä johtuen neljän luentosarjan kokonaisuudesta yksi pidettiin myös englanniksi. Tilaisuuksissa on saatu käytännön työkaluja oman mielen ymmärtämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen. Lisäksi niissä on keskusteltu luottamuksellisesti muutoksesta heränneistä ajatuksista.

– Koulutukset on koettu todella hyödyllisiksi. Oman resilienssin, eli stressinsieto- ja ongelmanratkaisukyvyn ymmärtäminen ja vahvistaminen on ollut tärkeää. Lisäksi tilaisuudet ovat toimineet hyvänä pysähtymisen hetkenä, jolloin on voinut pohtia omaa työtään ja toimintatapojaan. Tilaisuudet ovat myös lisänneet ymmärrystä työkavereita kohtaan, kun niissä on sanoitettu ääneen se, ettei kukaan ole yksin tällä muutoksen matkalla, Uusitalo kertoo

Työnohjaus vie asiat käytäntöön

Koulutustilaisuuksien lisäksi Treili on tehnyt Tampereen yliopistolle työnohjausta, jota on toteutettu tarvelähtöisesti. Ohjauksen avulla on tartuttu rohkeasti ilmenneisiin epäkohtiin ja viety asioita käytännön muutoksen tasolle. Työnohjauksesta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

– Työnohjauksen ja koulutustilaisuuksien lisäksi olemme hyödyntäneet Treilin osaamista myös kehittämispäivän yhteydessä järjestetyssä työhyvinvointitilaisuudessa, Uusitalo sanoo.

Yhteistyössä parasta on vaivattomuus

Yhteistyö Treilin ja Tampereen yliopiston välillä on sujunut joustavasti ja mutkattomasti. Vaikka työnohjausta ja työhyvinvointipalveluita on ollut yliopistolla aikaisemminkin, uuden yhteistyökumppanin löytyminen verkostoon rikastuttaa työyhteisöä.

– On tärkeää, että yhteistyö luistaa. Johannan kanssa olemme tavoitteista samalla sivulla ja hän ymmärtää tarpeemme hyvin. Yhteistyösuhde on luottamuksellinen ja asiat hoituvat napakasti. Se helpottaa myös omaa järjestelytyötäni, kun hommat sujuvat vaivattomasti ja reilusti, Uusitalo sanoo.

 

Lue lisää työhyvinvoinnin palveluistamme!