Sanna Miettinen

työhyvinvointipalvelujen johtaja
Sanna Miettinen
050 576 8443
sanna.miettinen@treili.fi

Työhyvinvointipalvelujen johtaja, Työhyvinvoinnin ja organisaatiokäyttäytymisen asiantuntija, HM

 • Työskentelyni tavoitteena on yhdistää toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset siihen, miten ne vaikuttavat organisaatioihin ja sitä kautta työryhmiin ja yksittäisiin työntekijöihin.
 • Työni muodostuu tällä hetkellä erilaisista valmennuksista, konsultoinnista ja
  organisaatioiden kehittämisestä.

Työnohjaaja (STOry)

 • Työnohjaus antaa tärkeän näköalapaikan työyhteisöjen ja tiimien ryhmädynamiikkaan,
  vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin.
 • Olen toiminut yksilöiden, työyhteisöjen, ryhmien ja esimiesten työnohjaajana vuodesta
  2010. Tutuiksi ovat tulleet niin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuin opetus ja
  tekniikan alan asiantuntijoiden työ ja työhön liittyvät ilmiöt.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

 • Pitkä työura mielenterveyskentässä on antanut minulle osaamista ja ymmärrystä ihmisistä eri tilanteissa. Helposti lähestyttävä, asiantunteva ja jämäkkä ovat tyypillisiä asiakaspalautteita työskentelystäni.
 • Mielenterveyssyistä johtuva osatyökykyisyys kuuluu erityisosaamiseeni.