Koulutus esihenkilöille: Työntekijän mielenterveyden tukeminen

07.10.2021
Verkkokoulutus
Kaikki koulutukset

Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat työpaikoilla monenlaista ongelmaa kuten sairauspoissaoloja, alentunutta työkykyä tai ilmapiiriongelmia. Vaikka ongelmia voidaan ehkäistä oikeanlaisella tuella, esihenkilöillä on usein huomattavan vähän tietoa ja taitoa mielenterveyden tukemiseen. Oireilevan alaisen kohtaaminen voi tuntua vaikealta ja kiusalliselta, tai ongelmat ulkoistetaan suoraan työterveyshuollolle. Tärkeää olisi kuitenkin ymmärtää, että meistä jokainen voi kohdata mielenterveyden haasteita elämässään, ja niistä huolimatta voimme olla työyhteisömme aktiivisia toimijoita, kunhan ongelmat havaitaan ajoissa ja päätöksiä tehdään mielenterveyttä edistävästi.

Koulutuksessa perehdymme siihen, kuinka työhyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan lisätä työpaikoilla. Käymme läpi yleisimpiä mielenterveyden haasteita sekä vahvistamme mielenterveyttä tukevia toimintatapoja ja johtamisen käytänteitä. Opimme oireilevan työntekijän rakentavaa kohtaamista ja saamme työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen.

Koulutus sopii esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään mielenterveydestä ja tukea työntekijöiden jaksamista entistä kokonaisvaltaisemmin.

Koulutuksen sisältö:

  • yleisimpien mielenterveyden haasteiden (masennus, ahdistus, unihäiriöt, personnallisuushäiriöt) tunnistaminen ja kohtaaminen
  • yksilön haasteet mielenterveyden heiketessä
  • työyhteisön ja johtamisen haasteet mielenterveyden näkökulmasta
  • haastavien keskustelujen käyminen
  • toimijuuden arviointityökalun käyttö ja hyödyntäminen

Aikataulu:

to 7.10. klo 8.30–15.30

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Hinta:

290 € + alv.

Ilmainen peruutus 15.9.2021 mennessä, tämän jälkeen peruutusmaksu 50 % + 24 % alv. Koulutukseen otetaan max. 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja