koulutuskalenteri 2020

Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Kysy kuitenkin vapaita paikkoja rohkeasti lähempänäkin koulutusajankohtaa.
Kysymyksilläsi kannattaa lähestyä suoraan koulutuskokonaisuuden kouluttajaa yhteyshenkilöä (johanna.vilppola@treili.fi tai sanna.miettinen@treili.fi).

Tämän koulutuskalenterin koulutukset pidetään pääsääntöisesti Treili Oy:n tiloissa Tampereella. Kaikkia koulutuksia on myös mahdollista tilata ympäri Suomea tilauskoulutuksina. Kysy tarjous!

Epävarmuuden hallinta muutoksessa (3h)
to 6.2.2020 klo 9.00 – 12.00
kouluttajana Sanna Miettinen
Hinta: 100 € + 24% alv.
Epävarmuuden hallinta_koulutusesite 2020

Mielenterveyden häiriöt (2pv)
ke 12. –  to 13.2.2020 klo 8.30 – 15.30
kouluttajana Johanna Vilppola
Hinta: 280 € + 24%  alv.
Mielenterveyden häiriöt 2020 esite

Defusing purkumenetelmä (2pv)
ke 11.3.- to 12.3.2020 klo 8.30 – 15.30
kouluttajana Johanna Vilppola
Hinta: 280 € + 24% alv.
Defusing-menetelmä 2020 esite

Mielenterveyden häiriöt koulutus  esimiestyötä tekeville (2pv)
ke 18. –  to 19.3. klo 8.30 – 15.30 
kouluttajana Johanna Vilppola
Hinta: 340€ + 24% alv.
Mielenterveyden häiriöt koulutus esimiestyötä tekeville 2020 esite

Stressinhallinta (12h)  pe 3.4., 24.4., 15.5. ja 5.6.2020 klo 9.00-12.00
kouluttajana Sanna Miettinen

Koulutuksen tavoitteena on löytää keinoja työkykyä kuormittavien tekijöiden tunnistamiseen, niiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Koulutus on tarkoitettu kaikille työssäkäyville, jotka haluavat oppia tunnistamaan itsessään työn mukanaan tuomia stressaavia ajatuksia. Teoriatietoa mm. stressistä, työkyvystä ja palautumisesta, konkreettisia harjoituksia, jossa pysähdytään mm. tunnistamaan omia stressin varomerkkejä ja keinoja hallita niitä.
Hinta:  440€ + 24% alv.
Stressinhallinta 2020 esite

Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus (3 pv) KEMI
to 7.5. – pe 8.5. klo 8.30 – 15.30 sekä pe 4.9.2020 klo 8.30 – 15.00
kouluttajana Johanna Vilppola

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa osallistujille nykypäivän tutkimus- ja kokemustiedon mukainen osaaminen äkillisissä kriisitilanteissa. Keskeistä on reaktioiden tunnistaminen, kohtaaminen, tukeminen, selviytyminen sekä tarvittaessa jatkoavun piiriin ohjaaminen. Myös vakauttaminen sekä annostelu ovat koulutuksessa keskeisessä asemassa. Koulutuksen lopuksi nostetaan esiin myös työntekijän jaksamisen näkökulma. Antaa valmiuden toimia kunnan, oppilaitoksen tms. kriisiryhmässä (ent. nimi debriefing-ohjaajakoulutus). Soveltuu hyvin myös esim. lastensuojelussa, perhetyössä ja kasvatustyössä toimiville.
Hinta: 380€ + 24€ alv.
Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus 2020 KEMI esite

Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus (3pv)
ke 9.9. – to 10.9.2020 klo 8.30 – 15.30 ja pe 11.12.2020 klo 8.00 – 15.00
kouluttajana Johanna Vilppola

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa osallistujille nykypäivän tutkimus- ja kokemustiedon mukainen osaaminen äkillisissä kriisitilanteissa. Keskeistä on reaktioiden tunnistaminen, kohtaaminen, tukeminen, selviytyminen sekä tarvittaessa jatkoavun piiriin ohjaaminen. Myös vakauttaminen sekä annostelu ovat koulutuksessa keskeisessä asemassa. Koulutuksen lopuksi nostetaan esiin myös työntekijän jaksamisen näkökulma. Antaa valmiuden toimia kunnan, oppilaitoksen tms. kriisiryhmässä (ent. nimi debriefing-ohjaajakoulutus). Soveltuu hyvin myös esim. lastensuojelussa, perhetyössä ja kasvatustyössä toimiville.
Hinta: 350€ + 24€ alv.
Äkillisen kriisityön ohjaajakoulutus 2020 esite

Työ ja sen hallinta (3h)
pe 2.10.2020 klo 9.00 – 12.00
kouluttajana Sanna Miettinen

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia oman työnhallintaan ja organisointiin ja se on tarkoitettu asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville. Teoriatietoa mm. kiireestä ja työn kuormitusta lisäävistä ajatus- ja toimintamalleista. Konkreettisia harjoituksia, jossa pysähdytään oman työn äärelle ja tutkitaan, mistä työ muodostuu ja miten sitä organisoi.
Hinta: 100 € + 24% alv.
Työ ja sen hallinta 2020 esite

Esimiehen työhyvinvointi (9h)
pe 23.10., 6.11. ja 20.11.2020 klo 9.00 – 12.00
kouluttajana Sanna Miettinen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa esimiehen voimavaroja suhteessa esimiestyön vaatimuksiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiestyötä tekeville, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan omaa työhyvinvointiaan. Teoriatietoa mm. työhyvinvointi – ja työkykymalleista. Konkreettisia harjoituksia, joissa pysähdytään tutkimaan oman työn vaatimuksia suhteessa omiin, käytettävissä oleviin voimavaroihin. Työskentely pohjautuu työnohjauksellisiin, vertaistuellisiin keskusteluihin ryhmässä, jonka vuoksi osallistujamäärä on rajoitettu.
Hinta: 420 € + 24% alv.
Esimiehen työhyvinvointi 2020 esite

Kriisityön koulutus (2pv)
ke 28. – to 29.10.2020 klo 8.30 – 15.30
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille
kouluttajana Johanna Vilppola

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa osallistujille nykypäivän tutkimus- ja kokemustiedon mukainen osaaminen äkillisissä kriisitilanteissa.
Hinta: 280€ + 24 % alv.
Kriisityön koulutus 2020 esite

Lataa koulutuskalenteri 2020

YKSILÖLLISESTI SUUNNITELLUT koulutuskokonaisuudet

Haluamme olla mukana edistämässä työhyvinvointianne. Sinun on helppo valita alta teidän tiimillenne tai työyhteisöllenne juuri tähän tilanteeseen parhaiten sopiva koulutus. Valitessasi koulutuspaikaksi Tuulensillan tallin kauniin maalaismiljöön voit tiedustella myös saunomista sekä tarjoiluja samaan pakettiin. Kysy koulutustarjous sinua kiinnostavasta kokonaisuudesta laittamalla viestiä johanna.vilppola@treili.fi

Nosta tiimisi hallitulle laukalle

Tuulensillan tallin islanninhevoslauma antaa mahdollisuuden tarkastella omaa tiimiä tai työyhteisöä hieman etäämmältä miellyttävässä ympäristössä ja koulutustilassa. Tutustu tästä yleisesitteeseemme.
Nosta tiimisi hallitulle laukalle! esite

Teidän tiimin askellajit

Tiimeillä on nyt mahdollisuus kolmen tai kuuden tunnin koulutuskokonaisuuksien avulla tavoitella ja vahvistaa yhteisen askellajin löytymistä tai ylläpitämistä eri tilanteissa.
Teidän tiimin askellajit esite

Lauman voimavarana on johtajahevonen

Koulutus on tarkoitettu eri alojen esimiestehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat pohtia miten toimivat tai voisivat toimia erilaisissa haastavissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.
Lauman voimavarana on johtajahevonen esite

Tallilla tiimi vahvaksi

Koulutuksessa (3h tai 6h) on mahdollisuus yksilön sekä tiimin vahvuuksien tarkastelun avulla vahvistaa koko tiimin kyvykkyyttä ja ymmärrystä niin itseään kuin muita tiimin jäseniä kohtaan.
Tallilla tiimi vahvaksi esite

Tiimiviestinnän ohjat haltuunne

Koulutus on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, jotka haluavat keskittyä kolmen tai kuuden tunnin kokonaisuuksina vuorovaikutuksen ja viestinnän saloihin maalaisympäristössä. Kokonaisuus koostuu luento-osuudesta sekä eri menetelmien käytöstä tilaajan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.
Tiimiviestinnän ohjat haltuunne esite

Viestintää ilman kotkotuksia

Koulutus on tarkoitettu myyntityötä tekeville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omia vuorovaikutustaitojaan ja pohdiskella miten viestivät tai voisivat parhaiten viestiä haastavissa asiakaspalvelutilanteissa.
viestintää ilman kotkotuksia2020

Tiedostavan tallipolku

Miten tiimiinne vaikuttaa kauniin maalaisympäristön tarjoama rauha ja tyyneys? Minkälainen elämys on askeltaa hevosten reiteillä? Luentopaketin rinnalle tai ratsastuspaketin yhteydessä vaihtoehtoinen toiminta ratsastukselle.
Tiedostavan tallipolku esite

Kehittämispäivät

Kehittämispäivien sisällöt suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaisesti, ja ne toteutetaan esimerkiksi Tuulensillan tallin koulutustilassa.
Kehittämispäivät esite

Varaathan sinäkin koulutuksenne pian! Kysy lisää johanna.vilppola@treili.fi