Sosionomiksi valmistunut Sakari tukee asiakkaiden arkea Kombossa

Sosionomi Sakari Halosen mielestä Treili on monipuolinen ja sopivan kokoinen työnantaja – oman käden jäljen voi nähdä koko yrityksen tasolla

Sakari Halonen valmistui sosionomiksi Helsingin Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Sosionomin koulutus on laaja-alainen ja vastaa hyvin päihde- ja mielenterveystyössä esiintyviin monisyisiin ongelmiin. Sosionomi kulkee asiakkaan rinnalla tukien ja auttaen arjessa.

 – Suoritin valinnaiset opinnot mielenterveystyöhön, päihdetyöhön ja kuntoutukseen keskittyen. Ne ovat aina kiinnostaneet minua, Sakari kertoo.

Kesätyöntekijästä tuli opintojen kautta vakituinen

Sakari aloitti Treilillä tekemällä muutaman viikon sijaisuuden Hämeenpuiston yksikössä. Myös Kaarna-yksikkö on hänelle sijaisuuksista tuttu. Sosionomiopintojensa loppupuolella Sakari haki kesätyöpaikkaa Treililtä. Kokemusta oli kertynyt jo muidenkin toimijoiden asumispalveluyksiköistä.

– Treilin mielenterveyspuolen työt kiinnostivat. Yksiköiden sijainti Tampereen huippupaikoilla ja niiden kivat kuvaukset nettisivuilla herättivät mielenkiintoni. Nyt olen työskennellyt Koulukadulla,  Pyynikin kupeessa sijaitsevassa Kombossa lähes vuoden, aluksi ohjaajana, ja tämän vuoden alusta sosionomina,  sanoo Sakari.

Treilissä sosionomin työhön kuuluu ohjaajien työhön verrattuna enemmän hallinnollisia tehtäviä. Sosionomit toimivat yksikön esihenkilön oikeana kätenä ja tukena.

– Olemme apuna etenkin silloin, kun esihenkilö ei ole paikalla ja tarvitaan joku vastaamaan yksikön yleiseen toimintaan liittyvistä asioista. Lisäksi sosionomit ideoivat ryhmätoimintaa ja vastaavat sen toteutuksesta. Ja kun uusi asiakas muuttaa Komboon, hoidamme käytännön asioita.

Tarvitaan lisää resursseja ja sairaalapaikkoja

Sakarin arki koostuu pääosin Kombon asiakkaiden arjesta. Siihen kuuluu niin ruokailuja, kotikäyntejä kuin ryhmätoimintaa. Tämän lisäksi Sakari edistää yksikön sisäisiä asioita ja ihan vaan viettää aikaa asiakkaiden kanssa.

– Ohjaajien palavereissa käydään läpi tärkeimmät asiat  aamuisin sekä vuoronvaihdon yhteydessä. Tällä varmistetaan se, että kaikki työntekijät omaavat riittävän tiedon jokaisen asiakkaan voinnista, onhan heitä Kombossa yli 50.

Sakari näkee mielenterveys- ja päihdepalveluiden isoimpana ongelmana resurssien sekä sairaalapaikkojen niukkuuden. Osaajapula näkyy Kombon ulkopuolisten palveluiden toimivuudessa, ja psykiatrisilla osastoilla on täyttä. Myös puutteet tietojärjestelmien yhteensopivuudessa mietityttävät Sakaria.

­- Tarvitsemme alalle lisää henkilökuntaa lääkäreistä hoiva-avustajiin asti. Ihmiset, joiden tuen tarve olisi Kombon tarjoamaa palvelua suurempi, eivät resurssien puutteen vuoksi pääse tarvitsemansa tuen piiriin. Silloin asiakas ei välttämättä saa tarvitsemaansa apua, esimerkiksi paikkaa sairaalasta. Toivoisin myös, että tulevaisuudessa näkisimme psykiatristen osastojen tekemät kirjaukset omissa järjestelmissämme asiakkaan kuntoutuksellisen työn laadun varmistamiseksi.

Hyvä kommunikaatio on kaiken a ja o

Jo ennen kuin Sakari opiskeli ja työllistyi mielenterveysalalle, häntä kiehtoi ajatus siitä, että jokainen asiakas ja kaikki päivät ovat erilaisia. Hän pitää edelleen ihmisten ja työpäivien erilaisuutta tärkeimpänä asiana työn ja opiskelun kiinnostavuuden kannalta. Hyvä kommunikaatio on kaiken a ja o.

– Treilillä avoin kommunikaatio näkyy asiakastyön lisäksi hyvänä keskusteluyhteytenä toimialajohtajien ja toimitusjohtajan kanssa. Arvostan esimerkiksi sitä, että toimitusjohtaja Leena Lehtonen tuli henkilökohtaisesti tekemään työsopimuksen kanssani, kun siirryin määräaikaisesta vakituiseksi, vaikka olin ollut talossa jo lähes vuoden.

– Moniammatillisuus toteutuu Treilin yksiköissä hienosti, jokaisen vahvuuksia hyödyntäen. Meiltä saa monipuolisesti kokemusta erilaisissa työryhmissä. Täältä jokaiselle työntekijälle löytyy oma paikka, voin siis lämpimästi suositella Treiliä työpaikkana kaikille sote-alan osaajille!

Lue Treilin uudesta keväällä avattavasta yksiköstä:
Treilin uudenlainen asumispalvelu tukee nuoria mielenterveyden haasteissa