Työnohjaus ei sovi kaikkiin tilanteisiin – mistä apua työyhteisön oireiluun?

Kun työyhteisön ilmapiiri kiristyy, on tärkeä tunnistaa oireiden juurisyyt. Usein apua haetaan väärästä lääkkeestä – työnohjauksesta.

Työyhteisössä ilmenevä negatiivisuus, turhautuminen, tehtävien viivästyminen tai työsuorituksen heikkeneminen ovat merkkejä siitä, että työyhteisössä kaivataan tukea ja solmujen aukaisua. Jatkuvan muutoksen, tiukkojen aikataulujen sekä epävarmuuden ja kiireen tunteiden keskellä voi olla vaikea erottaa, mistä pinnan alla kytevissä asioissa on kysymys.

Usein ratkaisua etsitään työnohjauksesta, sillä kiireessä se on helpoin tapa tilanteen ulkoistamiseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä usein esimiesten työaika on täynnä nopeaa reagointia vaativia tilanteita, järjestelmien seuraamista ja yleistä silppua, jota tuntuu tulevan ”joka tuutista”, eikä asioiden perinpohjaiseen selvittelyyn ole aikaa. Valitettavasti työyhteisön negatiiviseen ilmapiiriin, muutosvastarintaan ja muihin yllä mainittuihin tilanteisiin työnohjaus on kuitenkin väärä lääke. Voit lukea työnohjauksesta sekä työnohjaukseen sopivista tilanteista lisää aikaisemmasta blogikirjoituksestani.

Laita perusasiat ensin kuntoon

Miten esimies voi sitten lähestyä hankalia tilanteita, jos ei ole aivan varmuutta siitä, mistä aloittaa? Ensimmäisenä kannattaa pohtia työyhteisön perusasioita, joiden hahmottamiseksi seuraavat kysymykset auttavat:

  • Tietävätkö kaikki työnsä tavoitteet ja mitä työsuoritukselta odotetaan? Miten tavoitteita seurataan ja arvioidaan sekä miten niistä saadaan palautetta?
  • Onko työn tekemistä tukevat rakenteet kunnossa?
  • Onko resurssit kohdennettu oikein?
  • Toimiiko avoin vuorovaikutus?

Jos yllä mainitut perusasiat ovat kunnossa, tulehtuneen ilmapiirin juurisyiden kartoittamiseksi kannattaa hyödyntää ulkopuolista työelämän asiantuntijaa, jonka kanssa tilannetta voidaan purkaa. Minulle tulevissa yhteistyöpyynnöissä lähdemme aina liikkeelle kartoittavasta keskustelusta, jonka jälkeen ratkaisu löytyy usein kahdesta eri vaihtoehdosta:

1.    Esimiehen oma konsultatiivinen työnohjaus, jossa pysähdytään jäsentämään tilannetta ja miettimään esimiestyössä tehtäviä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

2.    Koko työyhteisön tapaamiset (1–3 kertaa), joiden tavoitteena on selvittää, mistä on kysymys ja tehdä tilanneanalyysin jälkeen ratkaisuehdotuksia etenemisestä.

Erilaiset ongelmat vaativat erilaisia ratkaisuja

Organisaatioiden ja työyhteisöjen tilanteet ovat aina yksilöllisiä, minkä vuoksi on mahdotonta sanoa, kumpi vaihtoehdoista on parempi kulloiseenkin tarpeeseen. Oma havaintoni tämänkaltaisista haastavista työyhteisötilanteista on, että kymmenen henkilön työyhteisössä yhdellä tai kahdella saattaa olla haasteita työssäjaksamisessa ja usein yhdellä työyhteisön jäsenellä saattaa olla työhön liittyvää motivoitumattomuutta muista syistä. Näiden yksittäisten asioiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska niihin tarvitaan erilaiset tukitoimet ja keinot tilanteen ratkaisemiseksi.

Mistä sitten voi löytää hyvän ja ammattitaitoisen ulkopuolisen konsultin? Monelle luontevin vaihtoehto löytyy työterveyshuollosta, joka on jo tuttu yhteistyökumppani jo muutenkin. Pääasia on, että asiantuntijalta löytyy laajaa osaamista ja ymmärrystä organisaatioista, johtamisesta, työyhteisöistä ja ihmisistä. On tärkeää, että asiantuntija uskaltaa myös kertoa, ettei pikaratkaisuja tämänkaltaisiin tilanteisiin ole olemassa. Me Treilillä autamme mielellämme lukkiutuneiden tilanteiden aukaisemiseksi.

Ole rohkeasti yhteydessä, niin mietitään yhdessä, kuinka voimme olla avuksi!

Sanna Miettinen
työhyvinvointipalvelujen johtaja
050 576 8443
sanna.miettinen@treili.fi