Apuna arjessa – ikäihmisen muutto hoivakotiin

Hoivakotiin muuttaminen on iso ratkaisu niin ihmiselle itselleen kuin hänen omaisilleen ja läheisilleen. Tunteet voivat vaihdella helpotuksesta suruun tai luopumisen tuskaan. Treilin henkilökunta tekee parhaansa tukeakseen ja auttaakseen ikäihmistä kotiutumisessa sekä hälventääkseen omaisten huolia.

Kun vanhenemme, emme muutu samanlaisiksi toisten ikäihmisten kanssa, vaan yksilölliset piirteemme korostuvat entistä enemmän. Me Treilillä haluamme tehdä hoivakotiin muutosta mahdollisimman sujuvan ja mahdollistaa jokaiselle omannäköisen elämän uudessa kodissa.

TUET, SOPIMUKSET JA MUUT HOIDETTAVAT ASIAT

Ikäihmisten kotiin muutettaessa hoidettavana on pitkä lista asioita, muuttoilmoituksesta ja apteekki- ja vuokrasopimuksista alkaen. Näiden lisäksi sekä asukkaita itseään, että heidän omaisiaan mietityttävät monesti maksuasiat. Omaisilla voi olla paljon kysymyksiä: riittävätkö rahat hoitoon, miten maksut muodostuvat ja mitä maksetaan mihinkin.

Asukkaan muutettua hänelle voidaan hakea KELA:n hoitotukea ja eläkkeensaajan asumistukea. Hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon perustuesta alkaen. Tuen määrä riippuu esimerkiksi avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeesta. Eläkkeensaajan asumistuen saamiseen puolestaan vaikuttavat hakijan tulot, omaisuus sekä asumismenot.

Treilin henkilökunta kertoo, ohjaa ja avustaa, oli kyseessä sitten etuuksien hakeminen, kuljetuspalvelut, edunvalvonta tai esimerkiksi lääkekatto. Ohjaamme omaista tarvittaessa eteenpäin hakemaan itselleen tukea neuvontaa ja palveluita. Tämän blogin lopussa on muutama höydyllinen linkki, mistä voi lukea lisää.

OMAHOITAJA TUTUSTUU JA AUTTAA KOTIUTUMISESSA

Muuttovaiheen onnistumisessa korostuu se, kuinka paljon ikäihminen kokee voivansa itse vaikuttaa häntä koskevaan tilanteeseen. Omassa kodissa on voitu toistaa tuttuja rutiineja ja päättää itse asioista. Vaikka joistain asioista joutuu luopumaankin, muuttamisessa on myös mahdollisuuksia – parempi turvallisuus, uudet ystävät, ohjattu virkistystoiminta sekä muuta.

Jotta muutto ikäihmisten kotiin sujuisi mahdollisimman jouhevasti, asukkaalle nimetään omahoitaja. Hän perehtyy asukkaan elämänhistoriaan, tapoihin ja mieltymyksiin. Omahoitaja kertoo nämä tiedot ja asukkaan toiveet kodin henkilökunnalle.

Tutustuminen asukkaaseen ja hänen läheisiinsä tukee avointa sekä turvallista vuorovaikutussuhdetta alusta alkaen, ja helpottaa sitä kautta kotiutumista. Hoivakodissa kotikokemuksen syntyminen voi nousta muistosta, omista tavaroista tai vaikka hyvän olon tunteesta saunan tai yhteisen lauluhetken jälkeen. Me Treilillä autamme kohti sujuvampaa arkea.

TUULA NEVALA
ohjaaja, sosionomi AMK

Tutustu ikäihmisten palveluihimme

Muita hyödyllisiä linkkejä:

www.KELA
www.tampereenkotitori.fi
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
https://dvv.fi