Ensiaputaitojen päivittäminen on jokaisen hoivatyöntekijän velvollisuus

Hoivapalveluiden tarjoamisen yhtenä toiminnan edellytyksenä on henkilöstön voimassa olevat ensiaputaidot. Työnantaja velvoitetaan jo lain puitteissa huolehtimaan työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä (Työterveyshuoltolaki, Työturvallisuuslaki). Tämän lisäksi palvelun tilaaja sekä toimintaa valvova viranomainen edellyttävät voimassa olevaa ensiaputodistusta hoiva- ja kuntoutustyötä tekevältä henkilöstöltä asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

Ensiapua annetaan tapahtumapaikalla, ja sillä pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot sekä estämään hänen tilansa paheneminen. Etenkin ikäihmisten parissa työskennellessä ensiaputaitoja tarvitaan usein, onneksi vauriot ja vammat ovat kuitenkin yleensä lieviä ja tilanteista selvitään kolhujen, naarmujen tai haavojen puhdistuksella ja niiden paikkauksella.

Ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta toisinaan voi kuitenkin sattua myös vakavampia haavereita, kuten esimerkiksi kaatumisia, joissa lantion alueelle tulee murtuma. Erilaiset sairauskohtaukset vaativat myös henkilöstöltä nopeaa ja ammattitaitoista toimintaa asukkaan terveydentilan vakiinnuttamiseksi. Vanhuspalveluissa tapahtuu toisinaan myös valitettavia läheltä piti -tilanteita, esimerkiksi asukkaan syödessä hänellä menee ruokaa hengitysteihin aiheuttaen mahdollisesti jopa tukehtumisvaaran, jolloin näissä tilanteissa on äärimmäisen tärkeää henkilökunnan ripeä ja asianmukainen toiminta.

Hoitoalalla ensiaputaitokurssi EA1 suoritetaan osana lähihoitaja – sekä sairaanhoitajatutkintoa. Muutoin taitoja ylläpitääkseen työntekijän tulee suorittaa ensiapukurssi kolmen vuoden välein, tosin joka toisella kerralla riittää vain lyhytkestoisemman kertauskurssin suorittaminen.

ensiaputaidot huomioidaan työvuorosuunnittelussa

Treilin kaikilla asiakastyötä tekevillä työntekijöillä tulee olla ensiaputaidot päivitettyinä. Jo uuden työsuhteen alkamisen edellytyksenä on voimassa oleva ensiaputodistus, ja sen puuttuessa työntekijä suorittaa EA1:n mahdollisimman nopeasti työsuhteen alkamisesta, mieluiten jo ennen työsuhteen alkamista.

Henkilöstölle järjestetään maksuttomia koulutuksia säännöllisesti Treilin oman, SPR:n hyväksymän ensiapukouluttajan johdolla. Kouluttajan pätevyyteen vaaditaan SPR:n järjestämän ensiavun ja terveystiedon kouluttaja -koulutuksen lisäksi terveydenhuollon AMK/opistotason tutkinto eli sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattitutkinto tai laillistetun lääkärin pätevyys.

Työvuorosuunnittelussa ensiaputaidot on määritelty ehdottomiksi kriteereiksi siten, että ilman voimassa olevaa ensiaputodistusta työntekijä ei voi työskennellä vastuuvuorossa.

Laadukkaita hoivapalveluita tarjoavassa organisaatiossa huolehditaan aina henkilöstön ensiaputaitojen voimassaolosta, niin myös Treilissä. Valveutunut henkilöstö myös ymmärtää taitojen päivittämisen tärkeyden, sillä vaikka haavereita ei koskaan soisikaan tapahtuvan, on tilanteissa osaava ja ammattitaitoinen reagointi kaiken A ja O. Ihmisen hengen pelastuminen voi olla joskus sekunneista kiinni.

 

Kirjoittaja

Jenna Nytorp