Ikäihmisten palveluasumisen yksiköt tarkastettiin – mitään epäkohtia ei ilmennyt

Valvontaviranomaiset tekivät Treilin tehostetun palveluasumisen yksiköihin ennalta ilmoittamattomat valvontakäynnit. Kaikki neljä yksikköä menivät tarkastuksesta läpi ilman puutteita. Viranomaiset ovat tehneet yllätystarkastuksia ikäihmisten palveluasumisen yksiköihin kaikkialla Suomessa.

– Treilille tehdyissä valvontakäynneissä epäkohtia ei ilmennyt. Me uskomme, että käsiparien määrä, oikeanlainen osaamisrakenne ja työntekijöidemme ammatillinen asenne ratkaisevat hoivatyön laadun. Siksi olemmekin tehneet työtä jo pitkään suunnitelmallisella 0,7:n mitoituksella ja se toimii, Treilin toimitusjohtaja Leena Lehtonen kertoo.

Riittävä henkilöstömitoitus on työhyvinvointikysymys

Viranomaisen valvontakäynneillä haastateltiin myös henkilöstöä ja heiltä kysyttiin, onko yksikössä henkilökuntaa riittävästi. Raportista käy ilmi, että työvuorojen suunnitteluun ollaan tyytyväisiä, eikä listoilla havaittu haamuhoitajia. Treilillä hoivahenkilöstön lisäksi työvuoroissa on myös hoitoa tukevaa henkilökuntaa, eli kokkeja, emäntiä ja siistijöitä.

– Riittävä henkilöstömitoitus on työhyvinvointikysymys ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa asukkaiden hyvinvoinnin. Olemme tyytyväisiä myös sijaisjärjestelmäämme, jossa työvuorot suunnitellaan aina yli minimimitoituksen. Näin esimerkiksi työntekijän sairastuessa hyvä hoiva on edelleen taattu, emmekä välittömästi joudu etsimään ulkopuolista sijaista paikkaamaan tilannetta, Leena Lehtonen sanoo.

Omaiset allekirjoittavat työn laadun

Samanaikaisesti valvontakäyntien kanssa Treili toteutti oman, vuosittain tehtävän tyytyväisyyskyselyn hoivakotien asukkaiden omaisille. Kyselyssä tiedusteltiin mm. omannäköisen elämän, arjen osallisuuden, itsemääräämisoikeuden, kodin viihtyvyyden ja henkilökunnan ystävällisyyden toteutumisen kokemuksista. Asteikolla yhdestä viiteen omaiset antoivat kokonaisarvosanan 4,3.

– Asukas- ja omaistyytyväisyys on työmme arvostuksen tärkein mittari. Suhtaudumme saamiimme tuloksiin kiitollisuudella ja nöyryydellä, Lehtonen toteaa.

Uudenlaisia palveluja ikäihmisen arkeen

Hoitajamitoituksen lisäksi Treili pyrkii muillakin keinoin olemaan alansa edelläkävijä sosiaalipalveluiden kehittämisessä. Loppuvuodesta yritys lähtee jälleen ottamaan suunnannäyttäjän roolia ja lanseeraa uudenlaisen ikäihmisten palvelun, Seniorihelpparin, joka tukee arjen sujumista omassa kodissa.

– Muihin palveluntarjoajiin verrattuna tämä eroaa siinä, että sama koulutettu hoitaja auttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti juuri siinä missä tarvitaan ­– aina lääkkeidenjaosta ruoanlaittoon asti. Monet kotiavun piirissä olevat kokevat, että kotona avustavien henkilöiden vaihtuminen on huono asia, joten tarjoamme nyt ratkaisun asiaan. Sama tuttu ja ammattitaitoinen hoitaja kaikissa arjen askareissa on kaikkien osapuolten etu, Lehtonen kertoo Seniorihelpparista.

Lue lisää Treilin palveluista ikäihmisille.