Lamminrannan Uutiset: Huipputyöntekijäkokemus yhdessä tekemällä

Lamminranta on Treilin ensimmäinen kaksikerroksinen ikäihmisten yksikkö, jossa on huomioitu kuitenkin hyvin asukkaiden ulkoilumahdollisuudet.

Myös henkilöstön näkökulmasta Lamminrannan sijainti on mitä ihanteellisin. Rakennus on lähellä keskustaa, mutta kuitenkin luonnon helmassa. Vieressä on Vaakkolammin-Likokallion luonnonsuojelualue monipuolisine lehtoluontoineen sekä kulttuurikasvistoineen, toisaalla Vaakkolammi luontopolun rasteineen ja oppaineen.

Aivan vieressä on myös yksi Länsi-Tampereen merkittävimmistä viheralueista, nimittäin Vaakonpuisto, jonka yhteydessä on kaikkien vapaasti käytettävissä oleva frisbeegolfrata. Mikäpä siis estää työntekijöitä lähtemästä, vaikkapa työpäivän päätteeksi porukalla heittelemään frisbeegolfia?

Ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja Elina Häivälä on ollut Lamminrannan suunnitteluprojektissa mukana heti alusta saakka.

-Olen tehnyt mm. muutosehdotuksia pohjapiirustukseen ja miettinyt kaikki tilat käytännön toiminnallisuuden kannalta asukkaita ja henkilöstöä palveleviksi, käytössä olevien neliöiden ja budjetin asettamissa rajoissa, kertoo Elina.

– Kaikessa suunnittelussa on huomioitu miten henkilöstö pystyisi toteuttamaan työtään Lamminrannassa niin, että tilat olisivat toimivat ja turvalliset asukkaille ja henkilökunnalle, pieniä yksityiskohtia myöten.

Modernia yhteisöllisyyttä

Treilin toimintaa on aina ohjannut yhteisöllisyyden ideologia, vuosien saatossa toki muotoaan muuttaen ja modernisoituen. Lamminrannassa uuden ulottuvuuden yhteisöllisyyteen tuo päiväkoti, jolloin yhteisöllisyys rakentuu asukkaiden, lasten ja henkilöstön vuorovaikutuksesta sekä yhdessä tekemisestä. Tavoitteena on, että kaikki käytössä oleva tila mukautuu moneen käyttötarkoitukseen.

– Hoitokodin tilat on jaettu neljään tupaan, joissa on kaikille yhteistä oleskelu- ja ruokailutilaa. Näissä järjestetään kaikille yhteisiä toiminnallisia hetkiä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Piha-alueet ovat myös kaikkien yhteisessä käytössä. Yhteisöllisyyden luo asukkaat, lapset ja henkilöstö yhdessä, summaa Elina.

Työntekijöiden työskentelyä helpottavat ratkaisut edesauttavat työhyvinvointia. Esimerkkeinä mainittakoon mm. asukkaiden vuorokausirytmiä mukaileva valaistus, siirrettävä iso kosketusnäyttö, sekä suurtalouskeittiö, joista ruoka tulee jatkossa tupiin. Kaikkinensa työhyvinvointi kuitenkin rakennetaan yhdessä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Selkeät työnkuvat, töiden jakaminen työtovereiden kesken, sekä asioista yhdessä keskusteleminen luovat pohjan huipputyöntekijäkokemukselle.

-Treilillä on äärettömän hyvät ja ammattitaitoiset hoitajat, jotka turvaavat asukkaidemme päivittäisen hyvän hoidon. Henkilökunnasta huokuu aito huolenpito ja välittäminen asukkaita kohtaan. Tämä on iso rikkaus, toivon näin olevan myös Lamminrannassa ja unelmoin kaikkien voivan siellä hyvin.