Lamminrannan Uutiset: Sisustuksen suunnittelu

Väri on väri vasta toisen värin rinnalla

 Lamminrannan rakentamisen tärkeä osa-alue on ollut jo heti alusta alkaen sisustussuunnittelu.

Sisustuksen suunnittelusta vastaa Treilille jo tuttu Tuija Salmi, joka on tehnyt kanssamme yhteistyötä jo noin viiden vuoden ajan.

– Suurimpia projekteja ovat olleet Vaakon Harjun, OttoFannyn, Voimalan ja Hämeenpuiston sisustussuunnitelmat, Tuija summaa.

Tuija pääsi vaikuttamaan rakennushankkeen muistiystävälliseen sisustussuunnitelmaan jo ennen kuin piirustuksia oli edes tehty. Esimerkiksi sähkösuunnitelmassa on huomioitu valaistukseen liittyvät erityistarpeet, ja näinpä Lamminrantaan tuleekin vuorokausirytmin mukaan toimivat valaistusjärjestelmät.

– Koska talvella on aina pimeää ja kesällä taas valoisaa, voi muistisairaalla asukkaalla mennä vuorokausirytmi sekaisin. Tämä automaattisesti toimiva järjestelmä tuottaa aamulla valoa, iltaa kohti alkaa hämärtyä ja yöllä kun nukutaan, on pimeää. Tällainen järjestelmä ei ole vielä kovin laajasti hoivakodeissa käytössä.

Hyvinvoiva henkilöstö – hyvinvoivat asukkaat

Tuijalle tärkeintä hankkeessa on ollut rakentaa asukkaille koti.
– Ei kodinomaista, vaan ihan oikeaa kotia, tähdentää Tuija.

– Sisustuksen pitää lähteä käyttäjäkunnan lähtökohdista – tarpeista ja rajoituksista. Oikeanlaisella ympäristöllä voidaan tukea muistisairaan itsenäistä toimimista, ja sehän taas säästää hoitajien työaikaa ja resursseja nimenomaan siihen kuntouttavaan työhön. Kauniissa ja viihtyisässä ympäristössä työntekijätkin voivat paremmin.

Mistä innostus muistiystävällisten kotien suunnitteluun sitten on lähtöisin?
– Muistiystävällisten kotien sisustaminen on maailman epäseksikkäin kiinnostuksen kohde, naurahtaa Tuija.

Johtaessaan esteettömiä seniorikalusteita kehittävää tuotekehitysryhmää Tuija pääsi testaamaan kalusteita hoivakodeissa, ja havaitsi tuolloin, kuinka paljon muistisairaita vanhuksia asuukaan hoivakodeissa. Hän lähti opiskelemaan itsekseen mitä muistisairaus on, ja millainen maailma muistisairaan ympärillä vallitsee.

– Muistisairaus on kasvava ongelma. Oma äitini on sairastanut Alzheimeria kolme vuotta, joten teen todella sydämelläni tätä työtä. Suunnitellessani mietin aina, tykkäisinkö itse olla tällaisessa paikassa? Haluan suunnitella ympäristöjä, joihin voisin viedä oman äitinikin asumaan.