Santalahden ensimmäisenä toimintavuotena vaikuttavat tulokset

Tiedote – vapaa julkaistavaksi

Treili Oy:n yksikkö Santalahti käynnisti toimintansa vuosi sitten. Santalahti on 30-paikkainen yksikkö nuorille, jotka mielenterveytensä ja elämänhallintansa haasteiden vuoksi tarvitsevat apua arjessaan. Ensimmäisen vuoden kokemukset palvelun vaikuttavuudesta ovat olleet hyviä ja tulokset osoittavat Santalahdella olevan paikkansa. Yhteiskunnallisesta haastavasta tilanteesta huolimatta Santalahtea ei olla vielä löydetty Tampereen aikuissosiaalityön toimesta parhaalla mahdollisella tapaa. Sitä vastoin Pirhan muut kunnat samoin kuin muut hyvinvointialueet ovat löytäneet palvelun jo hyvin hyödyntäen sitä omien asumiseen tukea tarvitsevien nuortensa hyväksi.

Santalahden tyypillinen asiakas on juuri 18-vuotta täyttänyt nuori aikuinen, joka kaipaa tukea arjen hallinnassa. Pääsääntöisesti nuori tulee asumispalveluun sairaalasta, lapsuudenkodistaan tai lastensuojelun yksiköstä. Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät ohjaavat nuoria Santalahteen tukeakseen nuorta hänen vaihtaessaan paikkakuntaa, muuttaessaan omaan asuntoon ja siirtyessään itsenäiseen elämään.

Santalahdessa uudenlainen asumispalvelu on räätälöity siten, että vaikka toiminta on yhteisöllistä, työskentelyotteessa on itsenäisen asumisen painotus. Kaikessa tekemisessä tähdätään siihen, että nuori pystyy rakentamaan itsenäistä elämää ja pärjäämään omillaan. Arjen tuki on varsin käytännönläheistä; kaupassa käyntiä, oman kodin ylläpitoa, ruuan laittoa ja sosiaalisten tilanteiden harjoittelua. Tarvittaessa nuoren kanssa kuljetaan yhdessä matkat oppilaitokselle ja istutaan luennolla opiskelun jatkumisen turvaamiseksi. Henkilökohtaista tukea tarjotaan paljon ja omaohjaajan rooli nuoren arjessa on merkittävä. Henkilökuntaa on riittävästi läsnä joka päivä ja aika käytetään konkreettisesti nuoren kanssa työskentelyyn. Merkityksetöntä ei myöskään ole yksikön sijoittuminen yhteen Tampereen kaupungin kehittyvimmistä kaupunginosista, sillä elinympäristöllä on tärkeä vaikutus mielenterveyteen.

Pienillä kustannuksilla mittavat taloudelliset säästöt

Ensimmäisen vuoden aikana Santalahdessa keskimääräinen asumisjakso on kestänyt kuusi kuukautta. Santalahdessa on asunut 37 nuorta, joista 10 on saamansa avun turvin varsin lyhyen kuntoutusjakson jälkeen perustanut oman kodin ja siirtynyt elämään itsenäistä elämää. Palveluvuorokausi Santalahdessa maksaa hyvinvointialueelle 65 euroa. Jos nuori kuuden kuukauden palvelujakson jälkeen saa elämän syrjästä kiinni, välttyy sairaalahoidolta, pitkiltä kuntoutusjaksoilta ja työkyvyttömyydeltä, voidaan toimintaa ja noin 10 000 euron kustannusta pitää varsin vaikuttavana sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

Mielenterveyspalveluissa korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä. Oikealla palvelulla oikeaa aikaan on valtava merkitys siinä, minkälaiseksi palveluista saatu hyöty muodostuu. Palveluiden piiriin pääsee usein liian myöhään, jolloin toipumisajat ovat pitkiä ja vaativat raskaita palveluita. Tällöin myös yhteiskunnalle syntyvät kustannukset ovat satojen tuhansien, jopa miljoonien eurojen suuruisia.

Santalahdessa nähdään, että parhaimmillaan palvelu toimisi Santalahden, hyvinvointialueiden ja opiskelijaterveydenhuollon yhteistyönä. Tällöin saavutettaisiin se asiakaskunta, joka eniten hyötyisi Santalahden toiminnasta. Nopealla satsauksella näiden nuorten auttamiseen ja tukemiseen uskotaan olevan valtava vaikuttavuuspotentiaali mietittäessä suomalaista työelämää, kansallista kilpailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia.

Lisätietoja:

Tuija Linkova-Saarinen
toimialajohtaja, mielenterveys
puh. 050 442 8271
tuija.linkova-saarinen@treili.fi

Santalahti
Saarelankuja 1
33250 Tampere

  • Avattu 1.4.2023
  • Palvelu suunnattu mielenterveys– ja päihdepalveluita käyttäville nuorille aikuisille
  • Yksikkö sijaitsee Tampereen ydinkeskustan tuntumassa, kehittyvässä kaupunginosassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Nuorten näkemyksiä palvelusta:

” Saa juuri sen verran tukea kuin tarvii ”

” Välillä laitoksessa tullaan liikaakin vastaan ”

” Täällä kaikki auttaa toisiaan” 

Santalahti mediassa:

https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009524268.htmlhttps://www.superlehti.fi/tyoelama/ammatissa/pienet-askeleet-riittavat-lahihoitaja-harri-ronka-nakee-tyossaan-nuorten-aikuisten-pahoinvoinnin-ja-iloitsee-pienista-onnistumisista/