Tohtori Inkeri Ruuskanen sai sosiaalineuvoksen arvonimen: ”Toivon alalle siviilirohkeutta”

Terveystieteiden tohtori Inkeri Ruuskaselle on myönnetty sosiaalineuvoksen arvonimi osoituksena yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä. Arvonimen myönsi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ruuskanen toimi Sopimusvuori Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2008–2017. Sopimusvuori Oy muutti nimensä Treili Oy:ksi vuonna 2018.

Ruuskanen on pitkän uransa aikana ennakoinut menestyksekkäästi alan muutoksia ja yhdistänyt sosiaali- ja terveyspalveluita edelläkävijän roolissa. Työssään hän on vaikuttanut valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja paikallisesti toimiessaan käytännön työntekijänä, alan tutkijana, kehittäjänä sekä johtajana. Johtamistyössä hän on kannustanut työntekijöitä omannäköisen uran luomiseen ja rohkeuteen kehittää omaa työtä.

Monikulttuurisuus otettava huomioon

Uransa aikana Ruuskanen on ollut mukana useissa kansainvälisissä projekteissa, kuten kehittämässä dementia- ja vanhustyötä Namibiassa, Japanissa ja Kiinassa. Hän näkee, että kansainvälistyminen on yhä enenevissä määrin tärkeä aihe myös kotimaassa ja ongelmiin on haettava yhdessä ratkaisuja. Esimerkiksi Treili (aik. Sopimusvuori Oy) on ollut kutsuttuna ruotsalaisten lanseeraamaan kansainväliseen kehittäjäyhteisöön Dementia-foorumiin, jonka avulla saadaan pikaisestikin tietoa alan viimeisimmistä tutkimustuloksista ja uusimmista käytänteistä.

­– Meidän tulisi myös miettiä, minkälaisia valmiuksia meillä on monikulttuuriseen työyhteisöön sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta. Miten voimme palvella sellaisia ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Jos dementiaa sairastava maahanmuuttaja unohtaa suomen kielen, onko meillä valmiuksia saada häntä palvelevia työntekijöitä, Ruuskanen pohtii.

Johtamistyön edelläkävijä

Niin Sopimusvuorella kuin Treililläkin työsuhteet ovat olleet erittäin pitkiä. Ruuskanen on osaltaan luonut yritykseen toimintakulttuuria, jossa omaa urapolkua on mahdollista kehittää omien vahvuuksien mukaan. Hänen mukaansa työtehtävien mielekkyys ja omannäköisen uran rakentaminen ovat tänäkin päivänä avainasemassa työntekijöiden hyvinvointia ajatellen.

– Näkisin, että juuri nyt meneillään on toimialan muutos, jossa nuoret työntekijät ovat sitoutuneet hyvään palveluun, eivät niinkään työnantajaansa. Työnantajan olisi mietittävä, miten se voi hyödyntää nuorten palon palvella. Edelleen työssä on oltava selkeät ohjeet ja normit, mutta jokaisella pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa omaan tapaan tehdä työtä. Johtajan taito on siinä, että hän mahdollistaa työntekijälle ratkaisujen löytämisen itse, Ruuskanen selventää.

Oikeanlaista anarkiaa työhön

Ruuskanen arvelee, että äärimmäisen tarkasti valvottu ala aiheuttaa työntekijöissä jopa pelkoa. Luovia ja rohkeita ratkaisuja ei uskalleta tehdä, koska pelätään, että toimitaan ”marssijärjestyksen”, ohjeistuksen tai lain vastaisesti. Kuitenkin omaa työtä on mahdollista kehittää esimerkiksi erilaisten projektien kautta.

– Toivoisin alan työntekijöille siviilirohkeutta ja kannustan nousemaan barrikadeille. Kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, on paljon sellaisia asioita joihin ei erikseen tarvitse kysyä lupaa. Ne ovat toimintoja, jotka ovat kehittyneet käytännön hiljaisen tiedon ja tutkitun tiedon yhdistelmänä, ja ovat perusteltuina kaikkien edun mukaisia. Lisäksi on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon arjen työstä ja perustelluista ratkaisuista kerrotaan myös julkisesti. Ihmisten pitäisi iloita omasta työstään asiakkaiden ja työtovereiden kanssa. Kaikki hyötyvät elämäniloisesta tekemisestä ja aina pitää olla mukana oikeanlaista anarkiaa, Ruuskanen sanoo.

Yrityksenä Treili on Ruuskasen mukaan sopivan kokoinen, jotta omannäköistä uraa voi kehittää. Monialaisuus antaa mahdollisuuksia erilaisiin työ- ja kehittämistehtäviin suuntautumiseen. Lisäksi Treilin asenne mahdottomien asioiden toteuttamiseen on hänestä aina ollut hyvin merkittävä.

– Treilillä työntekijät ovat osanneet niveltää hyvin esimerkiksi mielenterveyshoidon ja ikäihmisten palvelut yhteen. Kun tulin tänne töihin, olin häikäistynyt kuinka hyvä taso täällä olikaan. Verkostoitumiskyky ja yhteisöllisyys loivat uusia tapoja tehdä työtä. Sanat eivät riitä kertomaan kuinka upeaa työtä täällä tehdään, se tekee edelleenkin vaikutuksen, Ruuskanen summaa.

Inkeri Ruuskanen

  • Ensimmäinen, tulevaisuutta ohjaava työpaikka oli harjoittelijan tehtävät sosiaalitoimistossa ylioppilaaksi tulon jälkeen.
  • Koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri, terveystieteiden tohtori ja johdon työnohjaaja.
  • Työskennellyt sairaanhoitajana sekä vanhustenhuollossa että mielenterveystyössä.
  • Toiminut sosiaali- ja terveysalan opettajana ammatillisen koulutuksen kaikissa eri asteissa ja yliopistossa.
  • Tehnyt töitä aikuiskoulutusjohtajana.
  • Toiminut rehtorina ja toimialajohtajana ammattikorkeakoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa.
  • Sopimusvuori Oy:n (nyk. Treili Oy) toimitusjohtaja 2008–2017.
  • Sosiaalineuvoksen arvonimi 19.12.2019.