Treilin uudenlainen asumispalvelu tukee nuoria mielenterveyden haasteissa – keskeinen sijainti Tampereen Santalahdessa on harkittu osa palvelua

Tiedote – vapaa julkaistavaksi

Mielenterveyden ja elämänhallinnan kanssa oireilevien nuorten määrä jatkaa kasvuaan. Nuorille suunnattujen mielenterveyspalveluiden rakenteeseen tarvitaan kipeästi uusia, kustannustehokkaita ratkaisuja. Juuri siihen tähtää Treili Oy:n uudenmuotoinen asumispalvelu Santalahdessa, jossa 30-paikkainen yksikkö avaa ovensa huhtikuussa.

Asumispalveluyksikkö Santalahti on räätälöity vastaamaan tämän hetken mielenterveys- ja päihdepalveluiden haasteisiin. Nuorille suunnattu yksikkö on upouusi 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 30 asuntoa ja yhteisiä tiloja. Rakennus luovutetaan Treilille 30.3.2023, ja ensimmäiset asiakkaat pääsevät muuttamaan heti huhtikuun alussa.

– Uudenlaisena palveluna Santalahti sijoittuu yhteisöllisyyden ja tukiasumisen välimaastoon. Vaikka yhteisöllisyys on olennainen osa palvelua, työskentelyotteessa on myös itsenäisen asumisen painotus, kertoo Pia Moijanen, Santalahden asumispalveluyksikön esihenkilö.

Asumispalvelut osaksi kehittyvää kaupunkirakentamista

Suomalaiset arvostavat elinympäristössään tutkimusten mukaan etenkin sijaintia, palvelutarjontaa, liikenneyhteyksiä, luonnonympäristöä ja virkistysmahdollisuuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen ja esimerkiksi yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien takaaminen ovat osa niin Tampereen kaupungin strategiaa kuin esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Santalahti on alueena ihanteellinen nuorille mielenterveyspalveluiden käyttäjille, sillä kehittyvä kaupunginosa sijaitsee lähellä keskustaa ja hyvien kulkuyhteyksien päässä kaikista palveluista. Raitiotie kulkee vieressä, ja yksikön välittömässä läheisyydessä on myös Santalahden vuonna 2020 valmistunut toiminnallinen rantapuisto. Näsijärven rannalla on runsaasti tilaa harrastuksille.

– Rakennettu elinympäristö ja kotiympäristö ovat tärkeitä mielenterveyteen vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä, ja suomalaisten asumistoiveissa näkyy kaupungistuminen sekä kerrostaloasumisen suosion lisääntyminen. Treili haluaa osaltaan panostaa kehittyvään kaupunkirakentamiseen tuomalla nuorten asumispalvelut osaksi kaupunkien keskeisiä sijainteja, toteaa Moijanen.

Yhteisöllisyys on vahvasti läsnä Treilin asumispalvelussa

Santalahdessa nuoria autetaan itsenäiseen asumiseen ja arjen hallintaan liittyvissä haasteissa. Sairaanhoitajasta, sosionomista ja lähihoitajista koostuva moniammatillinen työryhmä on paikalla joka päivä. Vaikka lähestymistapa on yhteisöllinen, jokaista nuorta tuetaan arjessa ja itsenäisessä elämässä hänen omassa asunnossaan.

– Nuorten mielenterveyden tukeminen tapahtuu parhaiten arkielämän tavallisissa yhteisöissä ja kohtaamisissa, joissa tulee kuulluksi. Kun ihminen on osa yhteisöä, hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, palveluihin ja yksikön yhteisiin asioihin. Tavoitteena on kuitenkin itsenäinen elämä. Yksikössä ei esimerkiksi järjestetä muissa asumisyksiköissä toteutettavaa yhteisruokailua, Moijanen kertoo.

Kuuskodit Oy:n rakentama ja Treilin vuokraama Santalahden yksikkö on jo rakennusvaiheessa suunniteltu asumispalvelun tarpeita silmällä pitäen. Ympäröivä asumisyhteisö tarjoaa nuorelle vertaistukea, erilaisia ajanviettomahdollisuuksia sekä ystävyyssuhteita, jotka toivottavasti jatkuvat palvelun päätyttyä, nuoren jatkaessa itsenäisesti elämäänsä.

Santalahden yksikkö
Tikkutehtaankatu 3, 33250 Tampere
Henkilökunta: 8–9 työntekijää

Haastattelut ja lisätiedot:
Toimitusjohtaja Leena Lehtonen, Treili Oy, p. 040 704 4280, leena.lehtonen@treili.fi

Treili Oy on suomalainen, säätiöpohjainen sosiaalialan pioneeri, joka tarjoaa mielenterveyspalveluita, ikäihmisten palveluita ja perhepalveluita. Meidät on aina tunnettu kantaaottavana muutoksen mahdollistajana ja totuttujen tapojen tuulettajana. Esimerkiksi muistisairaiden hoidossa olemme toimineet edelläkävijänä kodikkaiden asumispalveluiden perustamisessa. Treilin omistaa Sopimusvuorisäätiö.