Treilissä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista

Treili panostaa vuoden 2023 aikana henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin lataamalla työntekijöille Epassiin saldoa yhteensä 400 € per henkilö. Panostuksen kokonaisarvo vuositasolla on yli 80 000 €.

Ensimmäinen erä ladattiin vuoden alussa kaikille latauspäivänä vakituisessa työsuhteessa oleville sekä vähintään kolme kuukautta keskeytymättömässä työsuhteessa olleille, Treilissä töitä jatkaville työntekijöille.

Päätös latauksesta on tehty yhdessä henkilöstön edustajien kanssa Treilin yhteistyöelimessä Varpussa.

Yhteiskunnallisena yrityksenä Treili tiedostaa sosiaalisen vastuunsa, sillä tärkein voimavaramme on hyvinvoiva henkilöstö. Vallitsevassa kireässä taloudellisessa tilanteessa omaan hyvinvointiin liittyvistä kuluista tingitään helposti elinkustannusten kattamiseksi, jolloin kulttuuri- tai hyvinvointipalveluiden ostaminen jää toissijaiseksi hankinnaksi.

Treilin tarjoaman Epassi Flexin avulla henkilökunta voikin kätevästi maksaa monenlaisia hyvinvointi-, liikunta-, terveys-, sekä kulttuuripalveluja oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

Treili käyttää liikevoittonsa asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin sekä palveluiden kehittämiseen. Meille on tärkeää, että osa tuloksesta ohjautuu työntekijöille – heille, jotka ovat olleet mukana tulosta tekemässä.

Kirjoittaja

Mirva Leppälaakso