Uudessa Santalahden yksikössä autetaan nuoria itsenäiseen asumiseen

Santalahti

Asumispalveluyksikkö Santalahti on räätälöity vastaamaan tämän hetken mielenterveys- ja päihdepalveluiden haasteisiin. Nuorille suunnattu yksikkö on upouusi 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 30 asuntoa ja yhteisiä tiloja.

– Uudenlaisena palveluna Santalahti sijoittuu yhteisöllisyyden ja tukiasumisen välimaastoon. Vaikka yhteisöllisyys on olennainen osa palvelua, työskentelyotteessa on myös itsenäisen asumisen painotus, kertoo Pia Moijanen, Santalahden asumispalveluyksikön esihenkilö.

Asumispalvelut osaksi kehittyvää kaupunkirakentamista

Santalahti on alueena ihanteellinen nuorille mielenterveyspalveluiden käyttäjille, sillä kehittyvä kaupunginosa sijaitsee lähellä keskustaa ja hyvien kulkuyhteyksien päässä kaikista palveluista. Raitiotie kulkee vieressä, ja yksikön välittömässä läheisyydessä on myös Santalahden vuonna 2020 valmistunut toiminnallinen rantapuisto. Näsijärven rannalla on runsaasti tilaa harrastuksille.

– Rakennettu elinympäristö ja kotiympäristö ovat tärkeitä mielenterveyteen vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä, ja suomalaisten asumistoiveissa näkyy kaupungistuminen sekä kerrostaloasumisen suosion lisääntyminen. Treili haluaa osaltaan panostaa kehittyvään kaupunkirakentamiseen tuomalla nuorten asumispalvelut osaksi kaupunkien keskeisiä sijainteja, toteaa Moijanen.

Yhteisöllisyys vahvasti läsnä

Santalahdessa nuoria autetaan itsenäiseen asumiseen ja arjen hallintaan liittyvissä haasteissa. Sairaanhoitajasta, sosionomista ja lähihoitajista koostuva moniammatillinen työryhmä on paikalla joka päivä. Vaikka lähestymistapa on yhteisöllinen, jokaista nuorta tuetaan arjessa ja itsenäisessä elämässä hänen omassa asunnossaan.

– Nuorten mielenterveyden tukeminen tapahtuu parhaiten arkielämän tavallisissa yhteisöissä ja kohtaamisissa, joissa tulee kuulluksi. Kun ihminen on osa yhteisöä, hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, palveluihin ja yksikön yhteisiin asioihin. Tavoitteena on kuitenkin itsenäinen elämä. Yksikössä ei esimerkiksi järjestetä muissa asumisyksiköissä toteutettavaa yhteisruokailua, Moijanen kertoo.

Ympäröivä asumisyhteisö tarjoaa nuorelle vertaistukea, erilaisia ajanviettomahdollisuuksia sekä ystävyyssuhteita, jotka toivottavasti jatkuvat palvelun päätyttyä, nuoren jatkaessa itsenäisesti elämäänsä.

Santalahden yksikkö
Saarelankuja 1, 33250 Tampere
Henkilökunta: 8–9 työntekijää

Yhteydenotot:

Pia Moijanen
046 921 7912
pia.moijanen@treili.fi

Kirjoittaja

Mirva Leppälaakso