Vaakon Harjun hoivakoti täyttää 30 vuotta

Vaakon Harju

Muistisairaiden hoiva on kehittynyt teknologian sekä uusien lääkehoitojen myötä nopeasti kolmessa vuosikymmenessä. Jatkuva tutkimustyö sekä yhteiskunnallisen ymmärryksen lisääntyminen mahdollistavat tänä päivänä sen, että vakavasta diagnoosista huolimatta muistisairautta sairastavat henkilöt voivat elää onnellista ja elämyksellistä elämää myös hoivakodeissa.

Muistisairaiden hoivakotien historia on maassamme sangen nuorta. Perinteisesti muistamattomat vanhukset sijoitettiin vanhainkotien osastoille tai psykiatrisiin sairaaloihin, jos he eivät enää selviytyneet omissa kodeissaan. Neurologisia tutkimuksia erityisen diagnoosin aikaansaamiseksi tehtiin harvoin, sillä vielä 1990-luvun puolivälin jälkeenkin saattoi törmätä ajatukseen, ettei dementoivaa muistisairautta sairastava henkilö tarvitse omaa hoitopaikkaa, tai jopa että oli väärin tai ihmisen arvoa alentavaa luokitella ihmisiä heidän sairautensa mukaan eri ryhmiin.

Onneksi asenteet alkoivat vähitellen muuttua 1980-luvun lopulla, ja koko 1990-luku olikin vilkasta aikaa niin hoitotyön, muistisairauksia aiheuttavien sairauksien tutkimisen kuin hoitoyksiköiden kehittymisen alueella. Lähdettiin kokeilemaan, voisiko dementoituvia ihmisiä varten perustaa omia hoitoyksikköjä – paranisiko hoidon laatu ja ennen kaikkea muistisairaiden ihmisten oma elämän laatu?

Vaakon Harju mukana kehittämässä hoitotyötä

Tampereella toimivan Sopimusvuorisäätiön ensimmäinen muistisairaiden hoivakoti avasi ovensa Epilässä kesällä 1991. Pieni ryhmä ja rauhallinen ympäristö osoittautuivat monin tavoin parhaaksi hoitopaikaksi dementoituvalle ihmiselle. Seuraavana kesänä avattiin Vaakonkadun päähän neljä uutta muistisairaiden hoivakotia, jotka myöhemmin yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi nimeltään Vaakon Harju.

Kodinomaisesta dementiahoitotyöstä ei tuolloin ollut malleja, joten henkilökunta teki uraauurtavaa työtä opetellessaan arkea keskivaikeaa tai vaikeaa dementoivaa sairautta sairastavien ihmisten kanssa. Parhaita opettajia olivat asukkaat itse: heiltä kysyttiin aina, miten he haluavat asua ja elää ja miten heitä tulisi hoitaa. Myös omaiset olivat koko ajan mukana rakentamassa ja kehittämässä mahdollisimman hyvää hoitotyötä.

Muistisairaiden asumispalveluita Vaakon Harjulla tuottaa tänä päivänä Sopimusvuorisäätiön omistama Treili Oy. Toimintaa ohjaavat arvot ovat säilyneet kuluneista vuosikymmenistä huolimatta, sillä turvallinen ja kodikas ympäristö, arvostaen ymmärtävät ihmiset sekä tutut tavarat luovat selkeyttä yhä edelleen sekavalta tuntuvaan maailmaan ja antavat rohkeutta elää tätä päivää, omalla tavallaan.

Treili Oy:n Vaakon Harju juhlii syntymäpäiviään 26.8.2022

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Leena Lehtonen
puh. 040 704 4280
leena.lehtonen(at)treili.fi

Toimialajohtaja Elina Häivälä
050 363 5662
elina.haivala(at)treili.fi