YT-agentti tuo henkilöstön ääneen kuuluviin – Uudistuva YT-laki toimii Treilillä jo nyt

Yhteistoimintalaki on uudistumassa. Tulevat muutokset lisäävät henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa. Treili aloitti etuajassa, ja kokemusta uuden lain mukaisesta toiminnasta on kertynyt jo 1,5 vuoden ajalta.

Aikaisemmin Yhteistoimintalakia on kutsuttu myös “irtisanomislaiksi”, mutta lakiuudistus parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin. Treilillä perustettiin Varpu-työryhmä jo vuonna 2019, kun tiedossa oli, että laki tulee jossain vaiheessa muuttumaan.

– Varpu-toiminta on auttanut siihen, ettei henkilöstön ja työnantajan välillä ole niin isoa kuilua. Toiminnassa pääsemme aidosti vaikuttamaan asioihin, kuten viimeksi palkitsemisjärjestelmään. Koen myös, että asioiden vieminen työryhmän keskusteluun on helppoa ja mutkatonta, kertoo Jukka-Pekka Kokko. Hän on toiminut Treilin henkilöstön edustajana Varpu-työryhmässä varaluottamusmiehen ominaisuudessa.

Treilin toimitusjohtaja Leena Lehtosen mielestä perinteinen YT-toiminta on monissa organisaatioissa liian muodollista. Kokoontumisia on harvoin ja niissä esitetään työnantajan laatiman listan mukaan talous-ja henkilöstölukuja.

– Halusimme asiaan muutoksen: aitoa vuoropuhelua henkilöstön ja työnantajan välillä. Siksi perustimme organisaation varhaisen puuttumisen ryhmän eli Varpu-toiminnan, jossa voi tuoda esiin kehittämistarpeita ja viedä yhteistä laivaa parempaan suuntaan, hän sanoo.

Henkilöstön mielipiteellä on väliä

Jukka-Pekka Kokon mukaan jatkuva vuoropuhelu ennaltaehkäisee työyhteisön epäselvyyksiä ja ristiriitoja. Hänen mukaansa tärkeää on tunne siitä, että työntekijöiden ajatuksia kuullaan ja asioihin on mahdollisuus vaikuttaa.

– Olen kokenut Varpu-toiminnan poikkeuksellisen hyväksi toimintamalliksi. Meidän alallamme Treili on edelläkävijän roolissa. En ole kuullut, että muualla olisi vastaavaa toimintatapaa. Tärkeää on, että toimintaa kehitetään koko ajan, hän sanoo.

Treilin Varpu-työryhmään kuuluu viisi henkilöstön edustajaa ja viisi työnantajan edustajaa. Kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään muutaman kerran vuodessa. Henkilöstön edustajat, eli niin kutsutut YT-agentit saavat työstä erityistekijälisää ja työhön on osoitettu kuusi tuntia työaikaa kuukautta kohden.

– Palkanlisä ja tehtävään varattu työaika kertovat, että työ nähdään vastuullisena ja tärkeänä myös työnantajan puolelta, Lehtonen sanoo.

Toiminta perustuu luottamukseen

Uuden yhteistoimintalain ensimmäinen lausuntokierros päättyy 15.1.21 ja sen esitetään tulevan voimaan vuoden 2022 alusta. Lehtonen on tyytyväinen siihen, että lakia ollaan muuttamassa. Vaikka yhteistoiminnassa työnantajan rooli korostuu, myös työntekijällä on vastuu tuoda yhteiseen pöytään niitä asioita, jotka eivät toimi tai tarvitsevat muutosta.

– Tämän homman toimiminen vaatii molemminpuolista rehellisyyttä ja luottamusta. Olemme nyt reilun vuoden harjoitelleen toimintamallia ja tulevaisuudessa tulemme viemään keskustelua yhä suurempiin kokonaisuuksiin, hän summaa.

 

Lisätiedot:

Leena Lehtonen
toimitusjohtaja
040 704 4280
leena.lehtonen@treili.fi