Ikäihmisten hoitajamitoitus 0,7 tulee joulukuussa lakisääteiseksi – miten Treili aikoo päästä tavoitteeseen jo keväällä?

Treilin ikäihmisten toimialajohtaja pohtii blogissaan, miten lain vaatima 0,7-henkilöstömitoitus parhaiten toteutetaan

Hoitoala painii henkilöstöpulan kanssa. Jokaisella ikäihmisellä on kuitenkin oikeus laadukkaaseen hoitoon. Hoitajamitoitus, josta käytetään laissa termiä henkilömitoitus, nousee tänä vuonna kaksi kertaa: huhtikuussa työntekijöitä pitää olla 0,65 asiakasta kohden ja joulukuussa 0,7. Tämä merkitsee, että jokaista kymmentä ikäihmistä kohden tulee joulukuussa olla seitsemän hoitotyöntekijää nykyisen kuuden sijaan. Lukuun lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät.

0,7-mitoituksen täyttäminen on hyvä kansallinen tahtotila, mutta samalla mittava, valtakunnallinen haaste. Ikäihmisten palveluiden maine on viime vuosina joutunut negatiivisen julkisuuskuvan alle, vaikka alalla toimii valtava määrä ammattitaitoisia ihmisiä.

Samalla suhtautuminen työaikaan on muuttunut – alalla työskentelee hoitajia yhtä lailla täysiaikaisesti, osa-aikaisesti kuin omasta halustaan esimerkiksi keikkatyöläisenä, harjoittelujaksolla tai kesätöissä. Kaikkia näitä osaajia tarvitaan: kokeneempia hoitajia siirtämään tietotaitoa nuoremmille ja nuorempia tuomaan viimeisintä ajantasaista tietoa työelämään.

Lähdemme tavoittelemaan 0,7-vaatimusta jo alkuvuodesta 2023. Uudistus merkitsee meille 13 vakituisen hoitotyöntekijän löytämistä ja palkkaamista nykyisten lisäksi.  Henkilöstön määrä, tuttu henkilökunta ja osaaminen vaikuttaa merkittävästi ikäihmisten kokemaan hyvinvointiin.

Hyvinvoiva henkilöstö on kaikkien etu

Henkilöstömitoituksen täyttäminen ei itsessään riitä. Kasvava resurssipula kuormittaa henkilökuntaa ja osaajista voi olla vaikea pitää kiinni. Tässä ajassa kannattaa panostaa henkilökunnan hyvinvointiin, erilaisiin kannustimiin ja viihtyisiin työympäristöihin.

Treilillä olemme panostaneet työolojen parantamiseen tiloja remontoimalla ja rakentamalla uutta. Kulmakivinä työtiloissa ovat asukkaiden hyvinvointi ja henkilökunnan mahdollisuudet tehdä työtä toimivassa työympäristössä. Tarjoamme myös erilaisia etuja hyvinvoinnin tueksi ja toteutamme kuukausittain tehtävää kyselyä työtyytyväisyydestä ja työelämän laadusta.

Kun henkilökuntaa on riittävästi, työntekijöillä on aikaa tehdä työnsä rauhassa, hyödyntää ammatillista osaamistaan ja huomioida asukkaat. Päivittäisessä työskentelyssä on tärkeintä asukkaiden ja työntekijöiden kommunikointi ja kohtaaminen. Henkilökunta yhdessä asukkaiden kanssa muodostaa yksikön sydämen ja ilmapiirin. Me kaikki tarvitsemme yksiköihimme näitä hoitoalan ammattilaisia lisää, parantamaan työoloja entisestään.

Ammattipätevyys on keskeinen osa onnistumista

Hoidon parissa työskentelee osaavia ihmisiä, ja henkilöstön ammattipätevyyden puolesta kannattaa liputtaa – koulutettua sote-alan henkilöstöä tarvitaan esimerkiksi lääkehoidon toteuttamiseen. Koulutus muistisairauksista auttaa kohtaamaan eri lailla käyttäytyviä asukkaita ammatillisesti oikein. Hoivakoti on myös asukkaan viimeinen koti. Saattohoidon osaamisen merkityksen ymmärtänee jokainen.

Osaamisen kehittäminen auttaa osaltaan hoitajamitoituksen saavuttamisessa. Esimerkiksi Treilillä työnantaja huolehtii työntekijöiden jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä mahdollistamalla ammatillinen lisäkoulutus työn ohella. Tänä vuonna isoin koulutuskokonaisuutemme on muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemisen koulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa oppisopimuskoulutuksena. Treilin yksiköissä ikäihmisiä on hoitanut jo vuosien ajan moniammatillinen ja monikulttuurinen työryhmä: sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, lähihoitajia, hoitoapulaisia, kokkeja, siivoustyöntekijöitä ja esihenkilöitä. Isoin henkilöstömäärä koostuu lähihoitajista, jotka toimivat myös omahoitajina asukkaillemme ja ovat ensisijainen yhteyshenkilö omaisiin. Ikäihmisten ammatillinen hoiva vaatii näitä kaikkia ammattiosaajia ja heidän ammattitaitonsa ylläpitoa.

Treili työnantajana >> 

Lue myös: Vuokratyövoiman käyttö voi olla sote-alalle liian suuri uhka

_______________________

Välitön asiakastyö (vanhuspalvelulain 3 §:n 1 mom. 4 kohta)

Välittömällä asiakastyöllä tarkoitetaan hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, asiakasta koskevien tietojen kirjaamista, palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista ja päivittämistä

Kirjoittaja

Elina Häivälä