Ikäihmisten palvelut parantuvat nopeasti: Treili aikoo täyttää 0,7 hoitajamitoituksen jo huhtikuun alussa

Tiedote – vapaa julkaistavaksi

Ikäihmisten hoitajamitoitus 0,7 tulee joulukuussa lakisääteiseksi. Tamperelainen Treili Oy aikoo päästä tavoitteeseen jo tänä keväänä palkkaamalla 13 uutta vakituista työntekijää hoivakoteihinsa. Hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyyden varmistamisella parannetaan asiakasturvallisuutta sekä asiakkaiden elämänlaatua.

– Treilin henkilöstömitoitus on jo useamman vuoden ajan ylittänyt lain asettaman minimivaatimuksen. Näin pystymme pitämään mitoituksen kunnossa, silloinkin kun sijaista ei löydy. Kun henkilökuntaa on riittävästi, työntekijöillä on aikaa tehdä työnsä rauhassa, hyödyntää ammatillista osaamistaan ja huomioida ikäihmiset, toteaa Elina Häivälä, Treili Oy:n ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja.

Hoitajamitoitus, josta käytetään laissa termiä henkilömitoitus, nousee tänä vuonna kaksi kertaa: huhtikuussa työntekijöitä pitää olla 0,65 asiakasta kohden ja joulukuussa 0,7. Tämä merkitsee, että jokaista kymmentä ikäihmistä kohden tulee joulukuussa olla seitsemän hoitotyöntekijää nykyisen kuuden sijaan. Lukuun lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät.

Treilillä on kolme ikäihmisten muistisairauksiin erikoistunutta hoivakotia Länsi-Tampereella. Ikäihmisille on ympärivuorokautisessa asumispalvelussa yhteensä 126 paikkaa.

Hyvinvoiva ja ammatillisesti pätevä henkilöstö

0,7-mitoituksen täyttäminen on hyvä kansallinen tahtotila, mutta samalla mittava, valtakunnallinen haaste. Ikäihmisten palveluiden maine on viime vuosina joutunut negatiivisen julkisuuskuvan alle, vaikka alalla toimii valtava määrä ammattitaitoisia ihmisiä. Samalla suhtautuminen työaikaan on muuttunut: alalla työskentelee kokoaikaisten lisäksi yhä enemmän osa-aikaisia tai keikkatöitä tekeviä hoitajia.

– Henkilöstömitoituksen täyttäminen ei itsessään riitä. Kasvava resurssipula kuormittaa henkilökuntaa ja osaajista voi olla vaikea pitää kiinni. Tässä ajassa kannattaa panostaa henkilökunnan hyvinvointiin ja koulutukseen, erilaisiin kannustimiin ja viihtyisiin työympäristöihin, Elina Häivälä sanoo.

Treili on panostanut työolojen parantamiseen tiloja remontoimalla ja rakentamalla uusia, toimivia työtiloja. Yritys tarjoaa erilaisia etuja hyvinvoinnin tueksi ja toteuttaa kuukausittain tehtävää kyselyä työtyytyväisyydestä ja työelämän laadusta. Työntekijöiden jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä huolehtiminen on merkittävä osa 0,7-mitoituksen saavuttamisessa.

– Koulutettua sote-alan henkilöstöä tarvitaan esimerkiksi lääkehoidon toteuttamiseen. Koulutus muistisairauksista auttaa kohtaamaan eri lailla käyttäytyviä asukkaita ammatillisesti onnistuneesti, ja saattohoidon osaamisen merkityksen ymmärtänee jokainen. Henkilöstön määrä ja osaaminen vaikuttavat merkittävästi ikäihmisten kokemaan hyvinvointiin.

Haastattelut ja lisätiedot:
Toimitusjohtaja Leena Lehtonen, Treili Oy, p. 040 704 4280, leena.lehtonen@treili.fi

Treili Oy on suomalainen, säätiöpohjainen sosiaalialan pioneeri, joka tarjoaa mielenterveyspalveluita, ikäihmisten palveluita ja perhepalveluita. Meidät on aina tunnettu kantaaottavana muutoksen mahdollistajana ja totuttujen tapojen tuulettajana. Esimerkiksi muistisairaiden hoidossa olemme toimineet edelläkävijänä kodikkaiden asumispalveluiden perustamisessa. Treilin omistaa Sopimusvuorisäätiö.