Suomalaisesta hoivasta vientituote

Suomalainen hoivatoiminta tunnetaan maailmanlaajuisesti korkeasta laadustaan. Suomi on investoinut pitkään koulutukseen ja tutkimukseen, mikä on johtanut hoiva-alan ammattilaisten huippuosaamiseen. Myös rakennusteknisesti suomalainen hoivaosaaminen on huippuluokkaa. Ympäristöystävälliset ja resurssitehokkaat tilaratkaisut ovat osa tämän päivän hoivarakentamista.

Treilin kaksi sukupolvea yhdistävä koti, Lamminranta valmistui kaksi vuotta sitten. Tiloissa toimivat päiväkoti sekä muistisairaiden hoivakoti, ja rakennus on suunniteltu ja rakennettu ikäihmisten ja lasten kohtaamisten ja yhteisen elämän ehdoilla. Kokemukset lasten ja vanhusten yhteiselosta ovat olleet pelkästään positiivisia.

Kahden vuoden kokemus on osoittanut, että lasten ja ikäihmisten vuorovaikutus voi olla oppimiskokemus molemmille ryhmille. Vanhukset nauttivat lasten energiasta ja toisaalta tuovat iloa lasten elämään. Yhdessä vietetty aika tukee vanhusten ja lasten hyvinvointia edistämällä sosiaalista vuorovaikutusta, vahvistamalla  tunnesiteitä ja torjumalla masennusta ja yksinäisyyttä.

Yhteiset tilat – yhteinen arki

Yhteisissä tiloissa vanhukset ja lapset voivat olla yhdessä. Niissä järjestetään yhteisiä toimintahetkiä ja ohjelmaa, kuten laulua, tarinankerrontaa ja taidetta. Se, että koko rakennus on suunniteltu yhteiseksi kodiksi saunoineen ja kaikkine väreineen, valaistuksineen ja laadukkaine materiaaleineen tuo viihtyvyyttä asukkaille, mutta myös henkilökunnalle.

Käytävätilaa on mahdollisimman vähän, sillä se lisää laitosmaista tunnelmaa ja heikentää muistisairaan hahmotuskykyä. Yhteisiä tiloja vanhusten ja lasten päivittäisiksi kohtaamispaikoiksi löytyy talosta riittävästi.

Ylisukupolvisten yhteisten ulkoiluhetkien mahdollistamiseksi pihasuunnittelussa on huomioitu kummankin käyttäjäkunnan tarpeet. Kaikista ikäihmisten tuvista aukeavat näkymät lasten leikkipihalle, mikä mahdollistaa lasten temmellyksen seuraamisen myös niille asukkaille, joille ulkoilu ei sillä hetkellä ole mahdollista. Työntekijöillä on käytössään mahdollisimman hyvät työolot ja työskentelytilat. Työn ergonomisuus ja työprosessien sujuvuus ei ole yhdentekevää hoivatyössä. Toimivat prosessit luovat pohjaa hyville työoloille. Tämä lisää tuttuutta, turvaa ja luottamusta joka työvuoroon. Laatu koostuu koetusta turvallisuudentunteesta ja luottamuksesta sekä työntekijöillä että asukkailla.

Vain taivas rajana

Palveluiden yhdistäminen on taloudellisesti järkevää ja mahdollistaa paremman hoivan sekä vanhuksille että lapsille. Kahden palvelun yhdistäminen saman katon alla tuo myös merkittäviä rakentamisen säästöjä. Malli on loistava esimerkki suunnittelun, rakentamisen, palveluiden tuottamisen ja kaupunkikehittämisen yhteensovittamisesta.

Kun on yhteinen tahtotila, toimii julkinen ja yksityinen sektori saumattomasti ja kustannustehokkaasti yhteen. Lamminrannan kaltaisista ratkaisuista hyötyvät suomalaiset palvelunkäyttäjät, työntekijät ja veronmaksajat. Tällaisia ratkaisuja sote-sektori, suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointi kaipaavat lisää.

Suomalainen hoiva-ala on valmis kasvamaan kansainvälisesti ja tarjoamaan ratkaisuja eri maiden hoivahaasteisiin. Jos meillä riittää rohkeus ja usko omaan tekemiseemme niin vain taivas on rajana suomalaisen hoivaosaamisen kasvulle vientituotteena.

Lue lisää:

Muistisairaita hoitava Terhi – ”Jokainen kohtaaminen merkitsee”

Uudet sisustusratkaisut auttavat muistisairaan arkea

Kirjoittaja

Leena Lehtonen

  • toimitusjohtaja