Johanna Vilppola

Työhyvinvoinnin ja kriisityön asiantuntija
Johanna Vilppola
050 470 5057
johanna.vilppola@treili.fi

KM, Psyk.sh, KT-tohtorikoulutettava, Kriisi- ja poikkeusolojen erikoistumisopinnot, Defusing- ja äkillisen kriisityön- kouluttaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Tutkimusaihe: Koulutus ja työ mielenterveyskuntoutujien elämänkerronnoissa.

  • Työni muodostuu tällä hetkellä koulutuksista, valmennuksista, erilaisista työyhteisöjen kehittämistehtävistä sekä yksilöiden ja työryhmien työnohjauksista.
  • Erityisosaamistani on kriisityö eri näkökulmista mm. oppilaitoksissa ja kuntien kriisiryhmissä. Yksilöiden tukeminen kriisitilanteissa kulloiseenkin tilanteeseen sopivan
    auttamis- ja tukimuodon mukaisesti vahvistaa yksilöiden selviytymistä työssä, koulutuksessa ja yksilön muussa arjessa.

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (työnohjaajakoulutuksessa Dialogic Espoo)

  • Työnohjaus antaa tärkeän näköalapaikan työyhteisöjen ryhmädynamiikkaan, vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin. Työnohjaajana toimin rohkeasti, tavoitteellisesti sekä aktiivisella työskentelyotteella.
  • Olen toiminut työyhteisöjen työyhteisövalmentajana ja työnohjaajana työryhmissä vuodesta 2016. Ryhmien ohjaamisesta minulla on kokemusta koko työuran ajalta, joten ryhmäilmiöt kokonaisuudessaan ovat osa ammattitaitoani.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

  • Pitkä 20-vuoden työurani mielenterveyden ennaltaehkäisevästä työstä korjaavaan työhön on kaikessa työssäni taustalähtökohtana. Keskityn asiakkaan/ asiakasryhmien kanssa konkreettisiin keinoihin, joiden avulla pyritään ratkaisemaan asiakkaan tilanteita asiakaslähtöisesti, voimavarakeskeisesti ja määrätietoisesti asettamiemme tavoitteiden
    saavuttamiseksi.